Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web


Obsadenie

Polomský Jozef 

vedúci  zboru, dirigent

      J. Polomský začínal v roku 1968 ako učiteľ Ľudovej školy umenia v Prešove, neskôr ako hráč v Československom rozhlasovom orchestri v Košiciach. Od r. 1971 vyučuje husľovú hru v ZUŠ Trenčín, kde pôsobí plných 36 rokov. Počas bohatej pedagogickej praxe vychoval J. Polomský celú plejádu konzervatoristov, víťazov či laureátov súťaží v hre na sólové sláčikové nástroje a v komornej hre ako sú Čírenie talentov v Dolnom Kubíne, Husľová dielňa v Žiline, Detský hudobný festival Jána Cikkera v Banskej Bystrici... Počas riaditeľovania ZUŠ v rokoch 1989–1996 dbal na vysokú umeleckú úroveň žiakov i pedagógov, zabezpečil pre hudobný odbor kvalitné hudobné nástroje – klavíry a vybavil školu audiovizuálnou technikou. J. Polomský sa dlhé roky aktívne angažoval aj ako výborný sólový i orchestrálny hráč. V súbore Trenčan pôsobil ako primáš a umelecký vedúci. Pre trenčianske folklórne súbory Družba, Trenčan, Merinka inštrumentoval a aranžoval ľudovú hudbu. Je spoluzakladateľom Komorného orchestra Mesta Trenčín, v ktorom pôsobil ako orchestrálny hráč a umelecký vedúci. Napriek dôchodkovému veku J. Polomský naďalej pôsobí ako hráč na husle a v mieste svojho bydliska vedie ženský spevácky zbor Srňan.

 


  Fabušová Silvia

Hajdáková Anna

Horná Marta

Húserková Marta

Jurenková Mária

Šimáková Mária

Kebísková Terézia

Kondeková Brigita

Koníčková Oľga

Kumančíková Mária

Masiarčinová Milada

Naňáková Mária

Papierniková Marta

Rachlerová Jana

Štefánková Janka

Záhorcová  Anna

TOPlist